Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Juan Molina Beneito

Infraestructures. Carreteres.

Municipi: Cañada

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic:juan.molina@diputacionalicante.es
Grup Polític: PP

A​utónomo​

  • Membre de la Junta de Govern
  • Membre de la Comissió d’Infraestructures, Modernització i Bon Govern
  • Membre de la Comissió de Cultura i Esports
  • Conseller nat de la Societat Mercantil “Alacant Natura Xarxa Ambiental de la Província d’Alacant, SA”
  • Membre de la Junta General del Consorci del Pla Zonal de Residus 6, Àrea de gestió A1
  • Membre de la Junta General del Consorci del Pla Zonal de Residus 7, Àrea de gestió A2
  • Membre de la Junta General del Consorci del Pla Zonal de Residus 8, Àrea de gestió A3
I. Actiu  
Béns immobles (Valors cadastrals) 126.993,76€
Valor total d’altres béns 145.623,12
TOTAL 272.616,88€
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 0,00€
 
III. Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de la Canyada Sense dedicació exclusiva ni parcial
 
 
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) : 66.616,20€

 

 

NOM CÀRREC CÒDIGO DIR3 DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

 

 

​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
L02000003

 

Agenda oficial