Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Juan José Castelló Molina

Juan José Castelló Molina

Diputat d’Esports
D. Juan José Castelló Molina (Delegació Il·lm. Sr. President de la Diputació d’Alacant de les atribucions en matèria d’Esports en el Diputat Provincial publicada en el BOP Núm. 242 de data 21 de desembre de 2017)
Legislatura: 2015-2019
Correu Electrònic: jcastello@diputacionalicante.es
Grup polític: PP
Municipi: Agost

Curriculum Vitae
Formació Académica :

 •  Batxiller elemental I.I.S. Sant Vicent del Raspeig.
  • Cicle Formatiu Superior d’Administració. Alacant
  • Cursos de comptabilitat analítica.
  • Estudis musicals de Grau Mitjà en Conservatori Superior de Música Oscar Esplá, Alacant.
(Visualitzar Títols)​​​​​​​​​
Experiència:
 • 1984-1988: Comptable en Cooperativa Sant Ramón d’Agost, (Seccions compra-venda, Comercialització i Crèdit).
 • 1988-2009: Cap departament comptable i financer de Agosan, S.L. i Construccions Moclem, S.L.
 • 2009-2011: Departament comptable de Geosa, S.L.
Altres càrrecs:
 • 2007-2011: Regidor Ajuntament d’Agost.
 • 2011-2015: Alcalde Ajuntament d’Agost.
 • 2011-2015: Membre de l’Associació Espanyola Ciutats de la Ceràmica. (AeCC)
 • 2014-2015: Membre de l’Associació Europea Ciutats de la Ceràmica, (AEuCC)
 • 2015- ____: Regidor Ajuntament d’Agost.
 • 2015-2017: Personal eventual Diputació Provincial d’Alacant.
 • 2017-____: Diputat Provincial d’Alacant.
 • 2017-____: Membre Comissió de Cultura i Esport.
 • 2017-____: Membre Comissió Especial de Comptes.
 • 2017-____: Patró Auditori de la Diputació d’Alacant
Bens
I. Actiu  
Béns immobles (Valors cadastrals)  5.266,31 euros
Valor total d’altres béns 41.564,60 euros
  ———————–
TOTAL 46.830,91 euros
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 5.000,00 euros
 
III. Activitats
Regidor Ajuntament d’Agost
 

 

Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Exclusiva

Retribucions (sou brut anual) :        66.616,20 euros​​

Obsequis rebuts durant la legislatura:
Viatges fora de la Comunitat durant la legislatura:
Agenda Oficial:
Hay un problema con el calendario. Inténtelo mas tarde.