Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Juan José Castelló Molina

Juan José Castelló Molina

Diputat d’Esports
D. Juan José Castelló Molina (Delegació Il·lm. Sr. President de la Diputació d’Alacant de les atribucions en matèria d’Esports en el Diputat Provincial publicada en el BOP Núm. 242 de data 21 de desembre de 2017)

Municipi: Agost

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic: jcastello@diputacionalicante.es
Grupo Político: PP

 • Batxiller elemental I.E.S. Sant Vicent del Raspeig.
 • Cicle Formatiu Superior d’Administració. Alacant
 • Cursos de comptabilitat analítica.
 • Estudis musicals de Grau Mitjà en Conservatori Superior de Música Oscar Esplá, Alacant.
 • 1984-1988: Comptable en Cooperativa Sant Ramón d’Agost, (Seccions compra-venda, Comercialització i Crèdit).
 • 1988-2009: Cap departament comptable i financer de Agosan, S.L. i Construccions Moclem, S.L.
 • 2009-2011: Departament comptable de Geosa, S.L.
 • 2007-2011: Regidor Ajuntament d’Agost.
 • 2011-2015: Alcalde Ajuntament d’Agost.
 • 2011-2015: Membre de l’Associació Espanyola Ciutats de la Ceràmica. (AeCC)
 • 2014-2015: Membre de l’Associació Europea Ciutats de la Ceràmica, (AEuCC)
 • 2015- ____: Regidor Ajuntament d’Agost.
 • 2015-2017: Personal eventual Diputació Provincial d’Alacant.
 • 2017-____: Diputat Provincial d’Alacant.
 • 2017-____: Membre Comissió de Cultura i Esport.
 • 2017-____: Membre Comissió Especial de Comptes.
 • 2017-____: Patró Auditori de la Diputació d’Alacant
I. Actiu  
Béns immobles (Valors cadastrals) 5.266,31€
Valor total d’altres béns 41.564,60€
TOTAL 46.830,91€
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 5.000,00€
 
III. Activitats
Regidor Ajuntament d’Agost
 
 
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) : 66.616,20€

 

Obsequios 2018
NOM CÀRREC CÒDIGO DIR3 DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
Juan José Castelló Molina Diputat d’Esports L02000003 03/04/2018 Pala de padel Presentació “World Padel Tour Estrella Damm Alicante Open” Personal

 

​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​

 

Agenda oficial