Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

José Pérez Ruiz

José Pérez Ruiz

Grupo Socialista
Legislatura: 2015 – 2019

Grupo Político: PSOE
Municipio: Elche

Curriculum Vitae
Formació Académica :

   • Llicenciat en Dret

(Visualizar Títol)

 

Experiència:
 • Advocat exercent des de 1990
Altres cárrecs:
Comissions a la Diputació Provincial d’Alacant:​

 • Comissió Medi Ambient, Estalvi Energètic i Sectors Productius
 • Comissió de Benestar Social i Família
 • Comissió d’Infraestructures, Modernització i Bon Govern
 • Especial de Comptes: Vicepresident

Ajuntament d’Elx:

 • Tinent d’Alcalde
 • Regidor de Recursos Humans
 • Regidor d’Organització i Assessoria Jurídica
 • Regidor de Festes
Bens

I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 38.955,25 euros
Valor total d’altres béns   7.600,00 euros
———————–
TOTAL 46.555,25 euros
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 88.000,00 euros
III. Activitats
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Elx amb dedicació exclusiva.

Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant:

Sense dedicació

            Retribucions (sou brut anual) :          0,00

Obsequis rebuts durant la legislatura:
Viatges fora de la Comunitat durant la legislatura:
Agenda Oficial: