Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

José Manuel Penalva Casanova

José Manuel Penalva Casanova

Grupo Compromís. Portavoz Adjunto.
Legislatura: 2015 – 2019
Correo Electrónico: jose.penalva@diputacionalicante.es
Grupo Político: COMPROMÍS
Municipio: Crevillent

Curriculum Vitae
Formació Académica :

  • Diplomat Universitari en Relacions Laborals
  • Actualment curs estudis a la UNED en Ciències Polítiques i de l’Administració

​​(Visualitzar Títols)​​​​​

Experiència:
 • ​Funcionari a l’Ajuntament d’Elx
 • Anteriorment Funcionari en la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Múrcia
Altres cárrecs :
 • Vocal en les comissions informatives de:

Benestar Social i Família, Comissió.
Hisenda, Règim Interior i Contractació.
Comissió Especial de Comptes.

 • Portaveu del Grup Municipal de Compromís per Crevillent
 • Vocal Consell Rector “Institut Alacantí de la Família Pedro Herrero”
 • Membre del Consell Rector de Geonet
 • Membre del Consell Rector de SUMA
Bens:

I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 26.761,16 euros
Valor total d’altres béns 38.769,98 euros
———————–
TOTAL 65.531,14 euros
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 1.758,66 euros
III. Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Crevillent Sense dedicació exclusiva ni parcial
Auxiliar administratiu a l’Ajuntament d’Elx Actualment en situació de serveis especials

Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant:

Exclusiva

            Retribucions (sou brut anual) :                        65.242,66 euros

Obsequis rebuts durant la legislatura:
Viatges fora de la Comunitat durant la legislatura:
Agenda Oficial:
Hay un problema con el calendario. Inténtelo mas tarde.