Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

José Joaquín Hernández Sáez

Grup Socialista

Municipi: Dolores

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic: j.hernandez@ladipupsoe.es
Grup Polític: PSOE

  • ​​Batxiller (Accés Universitat)
  • Estudiant de Dret
  • Des de 1991 – Oficial del Registre de la Propietat
  • Alcalde president Ajuntament de Dolores
  • Conseller de Proaguas Costa Blanca
  • Vicepresident Comissió de Medi Ambient
I. Actiu  
Béns immobles (Valors cadastrals) 585.899,00€
Valor total d’altres béns  3.000,00€
TOTAL 588.899,00
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 234.000,00€
 
III. Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Dolores Sense dedicació exclusiva ni parcial
 
 
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Parcial
Retribucions (sou brut anual) : 49.962,08€

 

 

NOM CÀRREC CÒDIGO DIR3 DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

 

Viajes 2019
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTIN OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
D. José Hernández Sáez Diputat Grup Socialista L02000003 14 – 16 Octubre 2015 Parlament Europeu. Brussel·les Adhesió al “Pacte d’alcaldes/as” dels municipis Alacantins. Acord de Col·laboració amb la Direcció General de l’Energia i Transports de la Comissió Europea (D.E. TREN) Inclou el cost del transfer aeroport-hotel-aeroport entre tots els assistents (40€) 1.197,53€ 1.197,53€

Agenda oficial