Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

José Francisco Chulvi Español

Grup Socialista. Portaveu

Municipi: Xábia

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic: josefrancisco.chulvi@diputacionalicante.es
Grup Polític: PSOE

 • Tècnic Especialista en Activitats Físiques i Animació Esportiva
 • 2015:

– Alcalde M.I Ajuntament de Xàbia.

– Delegació de Turisme a M.I. Ajuntament de Xàbia.

– Diputat Provincial. Portaveu Grup Socialista.

– President Consell d’Administració AMJASA. (Aigües Municipals de Xàbia S.A.)

 • 2011-2015:

– Alcalde M.I. Ajuntament de Xàbia.

– Delegació de Personal M.I. Ajuntament de Xàbia.

– Diputat Provincial

– President Consell d’Administració AMJASA. (Aigües Municipals de Xàbia S.A.)

 • 2007-2011:

– Regidor de Turisme, Foment Econòmic i Règim Intern.

– Portaveu Grup Municipal Socialista M.I Ajuntament Xàbia.

– Membre Consell d’Administració de AMJASA. (Aigües Municiales de Xàbia S.A)

 • 2005-2007:

– Secretari Grup Municipal Socialista.

 • ENTRE 1987 I 2004:

He exercit diversos treballs, majoritàriament relacionats amb la meva formació esportiva, monitor esportiu a l’Ajuntament de Xàbia, entrenador C.B Joventut Xàbia, gerent en una botiga d’articles d’esport.

  • Alcalde de M.I. Ajuntament Xàbia
  • Delegació de Turisme M.I. Ajuntament de Xàbia
  • Diputat Provincial
  • Membre de la Comissió Especial de comptes
  • Membre de la Comissió d’Hisenda
  • Membre de la Comissió d’Urbanisme de la FEMP
  • President Comitè Nacional PSPV-PSOE
  • Secretari General PSPV-PSOE Xàbia
  • Membre de la Comissió Provincial de l’Aigua
  • Secretari Àrea de Turisme Executiva Comarcal PSPV-PSOE
  • Membre de la comissió d’investigació dels últims dotze anys de gestió en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
I. Actiu  
Béns immobles (Valors cadastrals) 21.449,25€
Valor total d’altres béns 52.619,90€
TOTAL 74.069,15€
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 53.648,34 €
 
III. Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Xàbia
Diputat en Corts Valencianes
 
 
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Sense dedicació (*)
Retribucions (sou brut anual) : 0,00€

(*) Règim de dedicació exclusiva des del dia 17 de juliol de 2015 fins al 15 de maig de 2019, tots dos inclusivament

 

NOM CÀRREC CÒDIGO DIR3 DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
L02000003

 

 

​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
L02000003

 

Agenda oficial