Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Francisco Manuel Sáez Sironi

Aigua. Cicle Hídric

Municipi: Orihuela

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic:francisco.saez@diputacionalicante.es
Grup Polític: PP

 • Diplomat en Ciències Empresarials
 • Máster en Direcció Econòmica-Financera impartit per CEREM,Escola Internacional de Negocis de Madrid (1991-1992)
 • Curs d’Alta Direcció Empresarial per FUNDESEM i ICADE (1993-1994)
 • Programa de Desenvolupament Directiu impartit per l’IESE

Bussines School (Madrid any 2000)

 • Responsable econòmic-financer de l’empresa Aquagest Levante a la comarca del Baix Segura, (juliol 1989-març 1995)
 • Director de zona de l’empresa Aquagest Levante a la comarca del Baix Segura, (març 1995-juny 2011)
 • Director-Gerent de l’empresa Mixta d’Aigua i Sanejament d’Elx (juliol 2011- abril 2015)
 • Gerent de Concessions per a la zona centre de la província d’Alacant en l’empresa Hidraqua, SA (Juliol 2011-abril 2015)
 • Conseller de l’empresa AGAMED, que gestiona el cicle integral de l’aigua a Torrevieja durant els períodes 2000-2002, i gener-juny 2011
 • Conseller de Caixa Rural Central, de Rural Central energies alternatives i Rural Central gestió d’actius
 • Vicepresident de la Comissió Provincial de l’Aigua
 • Membre de la Junta General del Consorci per al proveïment d’aigua i sanejament a la Marina Baixa
 • Membre del Consell d’Administració de “Alacant Natura Xarxa Ambiental de la Província d’Alacant”
 • Membre de la Junta General i de la Comissió de Govern del Consorci del Pla Zonal de Residus 8, Àrea de Gestió A3
 • Membre de la Junta General i de la Comissió de Govern del Consorci del Pla Zonal de Residus 11, Àrea de Gestió A6
 • Regidor i 3r Tinent d’Alcalde de l’Excm. Ajuntament d’Oriola, amb delegacions a Parc Mòbil, Règim Interior i Contractació
 • Portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament d’Oriola
 • Membre del Consell d’Administració de l’entitat financera Caixa Rural Central d’Oriola
 • Membre del Consell d’Administració de l’empresa Rural Central Energies Alternatives
 • Membre del Consell d’Administració Rural Central Gestió d’Actius
 • Conseller de la Mercantil “Proaguas Costablanca, SA”
 • Vocal del Consell d’Administració de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües
 • Residuals de la Comunitat Valenciana
 • Vocal del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana de l’Agència Provincial de l’Energia

 

I. Actiu  
Béns immobles (Valors cadastrals) 164.514,73€
Valor total d’altres béns 240.983,78€
TOTAL 405.498,51€
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 55.683,17€
 
III. Activitats
Regidor de l’Ajuntament d’Oriola
Conseller de Caixa Rural Central, Societat Cooperativa de Crèdit
 
 
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) : 66.616,20€

 

Obsequis 2016
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
Francisco M. Sáez Sironi Diputat d’Aigua L02000003 desembre 2016 Calendari de sobretaula i bloc de notes Teinsa, s.l. Comunicaciones oficina Diputació
Francisco M. Sáez Sironi Diputat d’Aigua L02000003 desembre 2016 Calendari per penjar Departament de Foment i Desenvolupament Diputació d’Alacant Oficina Diputació
Francisco M. Sáez Sironi Diputat d’Aigua L02000003 21/12/2016 ​6 llaunes de tomàquet natural pelat Comunitat de Regants de Regs de Llevant Marge Dreta del Segura Particular
Francisco M. Sáez Sironi Diputat d’Aigua L02000003 21/12/2016 1 lot de Nadal Diputació d’Alacant Particular
Obsequis 2015
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
Francisco M. Sáez Sironi Diputat d’Aigua L02000003 16/12/2015 2 ampolles de Vi Vectalia Particular
Francisco M. Sáez Sironi Diputat d’Aigua L02000003 16/12/2015 1 Lot de Nadal Consorci Aigües Marina Baixa Particular
Francisco M. Sáez Sironi Diputat d’Aigua L02000003 16/12/2015 ​1 lot de Nadal Diputació d’Alacant Particular

 

​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
L02000003

 

Agenda oficial