Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Francisco Manuel Sáez Sironi

Aigua. Cicle Hídric

Municipi: Orihuela

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic:francisco.saez@diputacionalicante.es
Grup Polític: PP

  • Diplomat en Ciències Empresarials
  • Máster en Direcció Econòmica-Financera impartit per CEREM,Escola Internacional de Negocis de Madrid (1991-1992)
  • Curs d’Alta Direcció Empresarial per FUNDESEM i ICADE (1993-1994)
  • Programa de Desenvolupament Directiu impartit per l’IESE

  Bussines School (Madrid any 2000)

  • Responsable econòmic-financer de l’empresa Aquagest Levante a la comarca del Baix Segura, (juliol 1989-març 1995)
  • Director de zona de l’empresa Aquagest Levante a la comarca del Baix Segura, (març 1995-juny 2011)
  • Director-Gerent de l’empresa Mixta d’Aigua i Sanejament d’Elx (juliol 2011- abril 2015)
  • Gerent de Concessions per a la zona centre de la província d’Alacant en l’empresa Hidraqua, SA (Juliol 2011-abril 2015)
  • Conseller de l’empresa AGAMED, que gestiona el cicle integral de l’aigua a Torrevieja durant els períodes 2000-2002, i gener-juny 2011
  • Conseller de Caixa Rural Central, de Rural Central energies alternatives i Rural Central gestió d’actius
  • Vicepresident de la Comissió Provincial de l’Aigua
  • Membre de la Junta General del Consorci per al proveïment d’aigua i sanejament a la Marina Baixa
  • Membre del Consell d’Administració de “Alacant Natura Xarxa Ambiental de la Província d’Alacant”
  • Membre de la Junta General i de la Comissió de Govern del Consorci del Pla Zonal de Residus 8, Àrea de Gestió A3
  • Membre de la Junta General i de la Comissió de Govern del Consorci del Pla Zonal de Residus 11, Àrea de Gestió A6
  • Regidor i 3r Tinent d’Alcalde de l’Excm. Ajuntament d’Oriola, amb delegacions a Parc Mòbil, Règim Interior i Contractació
  • Portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament d’Oriola
  • Membre del Consell d’Administració de l’entitat financera Caixa Rural Central d’Oriola
  • Membre del Consell d’Administració de l’empresa Rural Central Energies Alternatives
  • Membre del Consell d’Administració Rural Central Gestió d’Actius
  • Conseller de la Mercantil “Proaguas Costablanca, SA”
  • Vocal del Consell d’Administració de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües
  • Residuals de la Comunitat Valenciana
  • Vocal del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana de l’Agència Provincial de l’Energia

   

  I. Actiu 
  Béns immobles (Valors cadastrals)164.514,73€
  Valor total d’altres béns240.983,78€
  TOTAL405.498,51€
   
  II. Pasiu
  Crèdits, préstecs, deutes55.683,17€
   
  III. Activitats
  Regidor de l’Ajuntament d’Oriola
  Conseller de Caixa Rural Central, Societat Cooperativa de Crèdit
   
   
  Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Exclusiva
  Retribucions (sou brut anual) :66.616,20€

   

  Obsequis 2016
  ​​​NOM​CÀRREC​​CODIGO DIR3​​DATA DESPLAÇAMENT​DESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESES IMPORT TOTAL​
  Francisco M. Sáez SironiDiputat d’AiguaL02000003desembre 2016Calendari de sobretaula i bloc de notesTeinsa, s.l. Comunicacionesoficina Diputació
  Francisco M. Sáez SironiDiputat d’AiguaL02000003desembre 2016Calendari per penjarDepartament de Foment i Desenvolupament Diputació d’AlacantOficina Diputació
  Francisco M. Sáez SironiDiputat d’AiguaL0200000321/12/2016​6 llaunes de tomàquet natural pelatComunitat de Regants de Regs de Llevant Marge Dreta del SeguraParticular
  Francisco M. Sáez SironiDiputat d’AiguaL0200000321/12/20161 lot de NadalDiputació d’AlacantParticular
  Obsequis 2015
  ​​​NOM​CÀRREC​​CODIGO DIR3​​DATA DESPLAÇAMENT​DESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESES IMPORT TOTAL​
  Francisco M. Sáez SironiDiputat d’AiguaL0200000316/12/20152 ampolles de ViVectaliaParticular
  Francisco M. Sáez SironiDiputat d’AiguaL0200000316/12/20151 Lot de NadalConsorci Aigües Marina BaixaParticular
  Francisco M. Sáez SironiDiputat d’AiguaL0200000316/12/2015​1 lot de NadalDiputació d’AlacantParticular

   

  ​​​NOM​CÀRREC​​CODIGO DIR3​​DATA DESPLAÇAMENT​DESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESES IMPORT TOTAL​
  L02000003

   

  Agenda oficial