Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Fernando David Portillo Esteve

Grup Socialista

Municipi: Petrer

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic: fernando.portillo@diputacionalicante.es
Grup Polític: PSOE

  • ​​Llicenciat en Història
  • 2006 – Restauració
  • 2008 – Administratiu
  • Conseller del Marq
I. Actiu 
Béns immobles (Valors cadastrals)0€
Valor total d’altres béns15.792,30€
TOTAL15.792,30
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes2.809,00€
 
III. Activitats
Regidor de l’Ajuntament de PetrerAmb dedicació exclusiva
 
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant:Parcial
Retribucions (sou brut anual) : 49.962,08€

 

Obsequis 2019
NOMBRECARGOCÒDIGO DIR3FECHA ENTREGADESCRIPCIÓN OBSEQUIOPROCEDENCIADESTINO DEL OBSEQUIO
  L02000003    
Viatges 2019
​​​NOMBRE​CARGO​​CODIGO DIR3​​FECHA DESPLAZAMIENTO​DESTINOOBJETOOBSERVACIONESDIETASGASTOS IMPORTE TOTAL​
  L02000003       

Agenda oficial