Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Fernando David Portillo Esteve

Fernando David Portillo Esteve

Grupo Socialista
Legislatura: 2015 – 2019
Correo Electrónico: fernando.portillo@diputacionalicante.es
Grupo Político: PSOE
Municipio: Petrer

Curriculum Vitae
Formació Acadèmica:

  • Llicenciat en Història
Experiència:
    • 2006 – Restauració
    • 2008 – Administratiu
Àltres cárrecs:
  • Conseller del Marq
Bens:
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)           0,00 euros
Valor total d’altres béns 15.792,30 euros
———————–
TOTAL 15.792,30 euros
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 2.809,00 euros
III. Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Petrer Amb dedicació exclusiva

Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant:

Parcial

            Retribucions (sou brut anual) :        49.962,08 euros

Obsequis rebuts durant la legislatura:
Viatges fora de la Comunitat durant la legislatura:
Agenda Oficial: