Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Carolina Gracia Gómez

Grup Socialista. Portaveu Adjunt

Municipi: Orihuela

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic: carolina.gracia@diputacionalicante.es
Grup Polític: PSOE

  • ​Batxiller en la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
  • Estudiant de Dret
  • ​Empresa Privada exercint funcions d’Administració
  • Consellera PROAGUAS Costa Blanca
  • Membre de la Comissió de Cultura a la Diputació
I. Actiu  
Béns immobles (Valors cadastrals) 0,00€
Valor total d’altres béns 20.400,00€
TOTAL 20.400,00€
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 26.011,74€
 
III. Activitats
Regidora de l’Ajuntament d’Oriola Regidora de l’Ajuntament d’Oriola
 
 
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) : 65.242,66€

 

 

NOM CÀRREC CÒDIGO DIR3 DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
L02000003

 

 

​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
L02000003

 

Agenda oficial