Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Carmen Verdú García

Diputada de Benestar de les Persones.Benestar Social, Llar Provincial i Centre Doctor Esquerdo.

Municipi: Guardamar del Segura

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic: carmen.verdu@diputacionalicante.es
Grup Polític: PP

  • Mestra ensenyament primari
  • 07/2018 a actualitat: Diputada provincial de Benestar de les Persones
  • 07/2015 a actualitat: Portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament de Guardamar del Segura
  • 06/2011 a 06/2015: Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Guardamar del Segura
  • 05/2007 a 07/2011: Portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament de Guardamar del Segura 
  • 1971 a 05/2007: Mestra al Col·legi Sagrada Família (Josefines – Alacant)
  • Membre de la Junta de Govern
  • Membre de la Comissió d’Hisenda, Règim Interior i Contractació
  • Presidenta de la Comissió de Benestar Social i Família
I. Actiu  
Béns immobles (Valors cadastrals) 197.702,69€
Valor total d’altres béns 11.120,00€
TOTAL 208.822,69€
 
II. Pasiu
Crèdits, prestem, deutes 162.500,00
 
III. Activitats
Regidora de l’Ajuntament de Guardamar Sense dedicació exclusiva ni parcial
 
 
Règimen de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial de Alciante Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) :    66.616,20€

 

 

NOM CÀRREC CÒDIGO DIR3 DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

 

 

​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​

 

Agenda oficial

Shares