Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Carlos Castillo Marquez

Carlos Castillo Márquez

Vicepresident 4t. Presidència, Economia, RRII i Coord. Govern. Portaveu

Legislatura: 2015 – 2019

Correu Electrónico: carlos.castillo@diputacionalicante.es

Grup Político: PP

Municipi: Alicante

Curriculum Vitae

Formació Acadèmica :

 • Llicenciat en Dret per la Universitat d’Extremadura. 1.988-1993.
 • Diplomatura en Dret Comunitari Europeu 1992-1993. Escola Lliure de Dret i Economia (Madrid).
 • Màster Business Administration (MBA), Executive 2003-2004. (FBS Fundesem Business School).
 • Màster en Advocacia 2006-2007 (FBS Fundesem Business School).
 • Programa Executiu en lideratge Públic 2014-2015 (IE Business School).

(Visualitzar Títols)

Expèriencia:

 • Advocat no exercent de l’I.C. d’Alacant. Membre de la Secció de Dret Concursal
 • Especialista en Dret Mercantil i Laboral
 • Soci del bufet NORVAMED ASSESSORS, S.L.P.O., especialitzat en Dret d’Empresa i Assessorament Tributari. Soci i Administrador Solidari de “Core NORVAMED, S.L.P.
 • Soci i Conseller Delegat del Grup Fissa (fins a 2007)
 • Professor de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva en el Màster en Assessoria Jurídica de Fundesem Business School (fins a 2011)
 • President de la Federació de Joves Empresaris de la Província d’Alacant (JOVEMPA, 2007-2011)
 • Responsable d’Estudis i Projectes de INECA (Institut Estudis Econòmics de la Província d’Alacant, 2010-2011)
 • Membre de la Junta Rectora de l’Agència Local de Desenvolupament de l’Ajuntament d’Alacant (2009-2011)
 • Tinent Alcalde de l’Ajuntament d’Alacant (2011-2015)
 • President de l’Agència Local de Desenvolupament de l’Ajuntament d’Alacant (2011-2015)

Altres càrrecs :

Diputació:

 • President de la Comissió Especial de Comptes
 • Membre de la Junta de Govern
 • Membre de la Comissió d’Hisenda
 • Membre de la Comissió de Medi ambient, Estalvi Energètic i Sectors Productius
 • Conseller de la mercantil “Proaguas Costablanca, S. a.”
 • Vocal de la Junta Alacant “Natural Xarxa Ambiental de la Província d’Alacant”

 

Ajuntament d’Alacant:

 • President Delegat Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social.
 • Membre Junta de Govern Aj.
 • Regidor d’Economia i Hisenda
 • Vicepresident Com. Hisenda Aj. Alacant
 • Regidor de Patrimoni Aj. Alacant
 • Vicepresident Consell Social de la Ciutat. Plenari
 • Vocal titular Consell Local de Cultura
 • Vocal del Consell Adm. Autoritat Portuària
 • Vocal Fundació Centre Estudis Ciutat de la Llum C.V.
 • Vocal Coordinació Consorcis C.V.
 • Vicepresident Consell Seguretat Conveni Coepa-Aj.
 • President Comissió per a abordar les dificultats de convivència en l’entorn ferroviari
 • Vicepresident Comissió per a abordar diferents aspectes que envolten la implantació de la multinacional IKEA a Alacant.
 • President Comissió per a l’estudi de l’execució de les activitats del Projecte “Ciència De carrer”
 • Vicepresident Comissió Especial de Comptes
 • Sotssecretari d’Economia i Ús del Partit Popular

Bens

I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)   77.413,11 euros
Valor total d’altres béns 226.000,00 euros
————————
TOTAL 303.413,11 euros
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 23.254,95 euros
III. Activitats

Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Exclusiva

Retribucions (sou brut anual) :         71.280,72 euros

Obsequis rebuts durant la legislatura :

Viatges fora de la Comunitat durant la legislatura:

Agenda Oficial:

Hay un problema con el calendario. Inténtelo mas tarde.