Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Antonio Alfonso Francés Pérez

Antonio Alfonso Francés Pérez

Grupo Socialista
Legislatura: 2015 – 2019
Correo Electrónico: antonio.frances@diputacionalicante.es
Grupo Político: PSOE
Municipio: Alcoi

Curriculum Vitae
Formació Acadèmica :

  • Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat d’Alacant.
  • Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya.
Experiència:
  • Gerent d’una Consultora d’empreses des de 2001 a 2008
  • Professional autònom des 1999 a 2008
  • Professor associat de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat d’Alacant any 2007
Altres càrrecs:
 • Membre Comissió Medi Ambient
 • Membre Comissió Infraestructures, Modernització i Bon Govern
 • Membre Comissió Hisenda i Règim Interior, i Contractació
 • Membre Comissió Cultura i Esports
 • Membre Comissió Benestar Social i Família
Bens

I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 38.659,55 euros
Valor total d’altres béns 12.600,00 euros
———————–
TOTAL 51.259,55 euros
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 68.200,00 euros
III. Activitats
Alcalde de l’Ajuntament d’Alcoi Amb dedicació exclusiva

Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant:

Sense dedicació

            Retribucions (sou brut anual):                           0,00 euros
 

Obsequis rebuts durant la legislatura:
Viatges fora de la Comunitat durant la legislatura:
Agenda Oficial: