Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Alejandro Morant Climent

Alejandro Morant Climent

Vicepresident 3r, Hisenda, Contractació, RH, Rég. Interior, Secretaria, Serv. Jurídics
Legislatura: 2015 – 2019
Correu Electrónic: alejandro.morant@diputacionalicante.es
Grup Polític: PP
Municipi: Busot

Curriculum Vitae
Formación Académica :

 • Batxiller (accés majors 25 anys)
 • Curs Alta Direcció i Gestió d’Administracions Públiques en FUNDESEM
 • BUSINESS SCHOOL d’Alacant
 • Màrqueting Internacional per la Futus Corporation.co (Castellfels)
 • Especialista en Màrqueting Digital (Fundesem Bussines School)
 • Màster MBA Executive

      (Visualitzar Títols)

Experiència:
Experiència:

La seua vida professional la va iniciar l’any 1994, en l’empresa familiar dedicada al sector del moble fins a 1997, després continua desenvolupant diferents treballs en empreses del sector agro-alimentari i pesquer fins a l’any 2004, (Bonnysa, Peixos Mira, i Suc. Ramón Perles) posteriorment va passar al món de la promoció i construcció com a director d’estudis i RH, fins a la seua entrada a l’ajuntament de Busot com a Alcalde l’any 2007.

En l’actualitat:

 • Alcalde-Pte de l’Excm. Ajuntament de Busot.
 • Vicepresident Tercer i Diputat de l’Àrea d’Hisenda i Administració General.
Altres càrrecs :
Altres càrrecs :

 • President de la Comissió d’Hisenda, Règim Interior i Contractació.
 • Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de Junta de Govern Diputació Provincial.
 • Alacant Xarxa Natura.
 • Consell d’Administració de l’Organisme Autònom Caixa de Crèdit Provincial per a Cooperació.
 • Vicepresident de l’Organisme Autònom SUMMA Gestió Tributària.
 • Vicepresident de l’Empresa pública GEONET.
Bens

I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 30.500,00 euros
Valor total d’altres béns 30.500,00 euros
———————–
TOTAL 61.000,00 euros
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 64.000,00 euros
II. Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Busot Sense dedicació exclusiva ni parcial

Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: ExclusivaRetribucions (sou brut anual) :         71.280,72 euros

 

Obsequis rebuts durant la legislatura :
Viatges fora de la Comunitat durant la legislatura:
Agenda Oficial:
Hay un problema con el calendario. Inténtelo mas tarde.