Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Alejandro Morant Climent

Vicepresident 3r, Hisenda, Contractació, RH, Rég. Interior, Secretaria, Serv. Jurídics

Municipi: Busot

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic: alejandro.morant@diputacionalicante.es
Grup Polític: PP

 • Batxiller (accés majors 25 anys)
 • Curs Alta Direcció i Gestió d’Administracions Públiques en FUNDESEM
 • BUSINESS SCHOOL d’Alacant
 • Màrqueting Internacional per la Futus Corporation.co (Castellfels)
 • Especialista en Màrqueting Digital (Fundesem Bussines School)
 • Màster MBA Executive

Experiència:

La seua vida professional la va iniciar l’any 1994, en l’empresa familiar dedicada al sector del moble fins a 1997, després continua desenvolupant diferents treballs en empreses del sector agro-alimentari i pesquer fins a l’any 2004, (Bonnysa, Peixos Mira, i Suc. Ramón Perles) posteriorment va passar al món de la promoció i construcció com a director d’estudis i RH, fins a la seua entrada a l’ajuntament de Busot com a Alcalde l’any 2007.

En l’actualitat:

 • Alcalde-Pte de l’Excm. Ajuntament de Busot.
 • Vicepresident Tercer i Diputat de l’Àrea d’Hisenda i Administració General.
 • President de la Comissió d’Hisenda, Règim Interior i Contractació.
 • Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de Junta de Govern Diputació Provincial.
 • Alacant Xarxa Natura.
 • Consell d’Administració de l’Organisme Autònom Caixa de Crèdit Provincial per a Cooperació.
 • Vicepresident de l’Organisme Autònom SUMMA Gestió Tributària.
 • Vicepresident de l’Empresa pública GEONET.
I. Actiu  
Béns immobles (Valors cadastrals) 30.500,00€
Valor total de otros bienes 30.500,00€
TOTAL 61.000,00€
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 64.000,00€
 
III. Activitats
Alcalde del Ajuntament de Busot Sense dedicació exclusiva ni parcial
 
 
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant:  Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) :    71.280,72€

 

Obsequis 2016
NOM CÀRREC CÒDIGO DIR3 DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
Alejandro Morant Climent Vicepresident 3r, Diputat Hisenda i Administració General L02000003 26/05/2016 Ampolla de vi Consell Regulador Denominació d’Origen Alacant Alejandro Morant Climent
Obsequis 2015

 

NOM CÀRREC CÒDIGO DIR3 DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
Alejandro Morant Climent Vicepresident 3r, Diputat Hisenda i Administració General L02000003 26/05/2016 Ampolla de vi Consell Regulador Denominació d’Origen Alacant Alejandro Morant Climent
Viatges 2018
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
D. Alejandro Morant Climent Vicepresident 3º L02000003 14 març de 2018 Madrid Visita Instalacions IBM Inclou hotel, desplaçaments i manutenció 50,00 € 117,00 € 167,00€
Viatges 2017
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
D. Alejandro Morant Climent Vicepresident 3º L02000003 22 y 23 març de 2017 Madrid Jornades Federació Espanyola de Municipis i Províncies Inclou hotel, desplaçaments i manutenció 100,00 € 228,50 € 328,50 €
D. Alejandro Morant Climent Vicepresident 3º L02000003 2 y 3 juliol de 2017 León Trobada de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars amb la Comissió d’Experts sobre Finançament Local Inclou hotel, desplaçaments i manutenció 150,00 € 414,50 € 564,50 €
D. Alejandro Morant Climent Vicepresident 3º L02000003 18 octubre de 2017 Madrid Feria Fruit Attraction IFEMA Inclou hotel, desplaçaments i manutenció 100,00 € 334,30 € 434,30€
Viatges 2015
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
D. Alejandro Morant Climent Vicepresident 3º L02000003 14 al 16 octubre de 2015 Bruselas Pacto de Alcaldes Inclou hotel, desplaçaments i manutenció 500,00 € 727,73 € 1.227,73 €
D. Alejandro Morant Climent Vicepresident 3º L02000003 28 y 29 octubre de 2015 Madrid IFEMA Feria Fruit Attraction Inclou hotel, desplaçaments i manutenció 100,00 € 278,35 € 378,35 €
D. Alejandro Morant Climent Vicepresident 3º L02000003 5 novembre de 2015 Madrid Reunió Direcció General del Cadastre Inclou desplaçament 114,20 € 114,20 €

Agenda oficial