Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Agustín Navarro Alvado

Grup Socialista

Municipi: Benidorm

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic: agustin.navarro@diputacionalicante.es
Grup Polític: PSOE

  • ​​​C.O.U.​
  • Funcionari de l’Ajuntament Benidorm, administratiu del departament de rendes des de 1985.
  • Alcalde de Benidorm 2009-2015
  • Membre Patronat de Turisme.
  • Comissió d’Infraestructures.
  • Comissió de Comptes.
  • Concejal Ajuntament Benidorm.
I. Actiu  
Béns immobles (Valors cadastrals) 121.665,50€
Valor total d’altres béns 40.863,50€
TOTAL 162.529,00€
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 134.929,50€
 
III. Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Benidorm Sense dedicació exclusiva ni parcial
 
 
Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Parcial
Retribucions (sou brut anual): 49.962,08€

 

 

NOM CÀRREC CÒDIGO DIR3 DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

 

Viajes 2019
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL​
Agustin Navarro Alvado Diputado provincial L02000003 Del 22 al 23 enero 2019 Madrid Fitur Incluye hotel, desplazamientos y manutención 150,00€ 241,60€ 391,60€
Viajes 2018
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL​
Agustin Navarro Alvado Diputado provincial L02000003 Del 16 al 18 enero 2018 Madrid Fitur Incluye hotel, desplazamientos y manutención 200,00€ 513,60€ 713,60€
Viajes 2017
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL​
Agustin Navarro Alvado Diputado provincial L02000003 Del 17 al 20 enero 2017 Madrid Fitur Incluye hotel, desplazamientos y manutención 753,48€ 753,48€
Viajes 2016
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL​
Agustin Navarro Alvado Diputado provincial L02000003 del 19 al 21 de Enero 2016 Madrid Fitur Diputado del Patronato de Turismo 538,99€ 538,99€
Agustín Navarro Alvado Diputado Provincial L02000003 Del 8 al 10 Abril 2016 Gotemburgo Promoción de las fiestas de la provincia Diputado del Patronato de Turismo 886€ 886€

Agenda oficial