Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Adrián Ballester Espinosa

Adrián Ballester Espinosa

Vicepresidente 5º. Portavoz Adj.PP. Buen Gobierno.
Modernización, Transparencia, Boletín Oficial e Imprenta y Gestión Documental, Registro e Información
Legislatura: 2015 – 2019
Correo Electrónico: adrian.ballester@diputacionalicante.es / buengobierno@diputacionalicante.es
Grupo Político: PP
Municipio: Redován

Curriculum Vitae
  • 2004/2005 Enginyer Tècnic de Telecomunicacions, especialitat en Sistemes de Telecomunicació per la Universitat Miguel Hernández d’Elx
  • 2004/2005 Màster en Desenvolupament Professional en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Miguel Hernández d’Elx
  • 2008/2009 Màster Oficial d’Assessoria Fiscal de la Universitat Miguel Hernández
  • 2010/2011 Programa de Lideratge per a la Gestió Pública de l’IESE Business School de Madrid
  • Programa d’Avaluació de les polítiques públiques i els programes socials de l’IESE Business School de Madrid
(Visualitzar Títols)​​​​​​​​​
Experiència:
  • 2005-2007: Gerent de la mercantil Urbide, dedicada al Project management
  • 2007-2011: regidor grup popular Ajuntament de Redován
  • 2007-2011: Director general de l’IVAJ (Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove)
  • 2010-2011: Vicepresident de la REAJ (Xarxa Espanyola d’Albergs Juvenils)
  • 2011-2015: Primer Tinent d’Alcalde i regidor d’Hisenda, funció pública, modernització i comunicació de l’Ajuntament de Redován
  • 2011-2015: Diputat provincial del Grup Popular amb les competències en Modernització i Assistència a Municipis de l’Excelentísima Diputació Provincial d’Alacant
  • Des de juliol 2012: Investigador, docent i autor de diverses publicacions científiques en comunicació, transparència i open data.
  • Des de juliol 2015: Primer tinent d’alcalde i regidor d’hisenda, transparència, participació ciutadana.
  • Des de juliol 2015: Vicepresident 5è i diputat responsable de l’àrea de bon govern de l’Excelentísima Diputació Provincial d’Alacant.
  • Professor de Secundària en Serveis Especials
Altres càrrecs:
  • Membre Junta de Govern i Comissió d’Infraestructures, Modernització i Bon Govern
  • Membre Junta de Govern de l’Ajuntament de Redován
   Conseller del Consell d’Administració “Alacant Xarxa Natura Ambiental de la la Província d’Alacant”
  • Representant de l’Excma. Diputacion provincial en la Secció Provincial del Consell d’Empadronament
  • Membre del Patronat de la Fundació Cultural de la Comunitat Valenciana Miguel Hernández
  • Representant de la Diputació Provincial d’Alacant en el Patronat de la Fundació Democràcia i Govern Local
  • Vocal del Consell Rector de SUMA. Gestió Tributària.
  • Diputat en Corts Valencianes
Bens
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 24.213,00 euros
Valor total d’altres béns 39.238,00 euros
———————–
TOTAL 63.451,00 euros
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 164.475,00 euros
III. Activitats
Primer Tinent d’Alcalde. Ajuntament de Redován Sense dedicació exclusiva o parcial
Diputat en Corts Valencianes

Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Exclusiva (*)

Retribucions (sou brut anual):                         71.280,72 euros

(*) Règim de dedicació parcial des del dia 11 de setembre de 2018 fins al 15 de maig de 2019,  inclusivament

Obsequis rebuts durant la legislatura:
Viatges fora de la Comunitat durant la legislatura:
Agenda Oficial:
Hay un problema con el calendario. Inténtelo mas tarde.