Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Presidència

Està format pel Gabinet de Presidència, que coordina els serveis de Protocol, Documentació i Gabinet de Comunicació. Estan integrats els departaments de Serveis Jurídics, Secretaria General, Acció Local i Oficina Pressupostària.

On estem

​Palau Provincial
Avda. de la Estación, 6
03005 Alicante
Tfno.: 965 98 89 00
presidente@diputacionalicante.es

 

Diputat responsable:

Eduardo Jorge Dolón Sánchez

Seguir en xarxes socials

  La Presidència constitueix un òrgan actiu i unipersonal, amb facultats pròpies i diferenciades de les corresponents a la corporació respecte a la qual assumeix la seva representació. Les seves funcions i competències principals són la presidència dels òrgans executius i consultius de la institució -llevat delegació expressament, el que significa la convocatòria dels mateixos, sent Ple el màxim òrgan de representació i decisions, seguit de la Junta de Govern i comissions informatives.

  A través del Gabinet de Presidència es coordinen i gestionen les convocatòries derivades de l’Acció Local i Programes Europeus. Cal destacar, en aquest sentit, que la fi última és aconseguir finançament de la UE. en Programes Europeus per a la Diputació i  Ajuntaments de la província.

  També s’encarrega del servei de Documentació de Presidència, que recull periòdicament les dades i xifres oficials més rellevants de la província. Depenen d’aquest gabinet el servei de Protocol i el Gabinet de Comunicació.

  La Secretaria General és l’òrgan que té atribuïdes les funcions públiques de fe pública -expedients i actes-i assessorament legal preceptiu de la institució i organismes d’acord amb la llei i reservat a funcionaris d’amb habilitació de caràcter estatal. Entre les seves funcions hi ha la custòdia dels documents públics i certificar tots els actes i resolucions de la Presidència, acords de Ple i Junta de Govern; així com l’assessorament legal a totes les àrees, especialment a la de Serveis d’Assistència a Municipis (SAM).

  Els Serveis Jurídics s’encarrega de la defensa jurídica davant els tribunals de la institució i els seus organismes. Elabora informes a petició de la Presidència. Assessora a les diferents àrees i als ajuntaments, especialment als de menor població, sent un pilar del SAM.

  L’Oficina Pressupostària és una unitat de suport a la Presidència i que treballa en col·laboració amb la Intervenció en el control dels comptes de la institució. Sobre ella, recau el pes de la redacció del pressupost anual.

   

   
  La imagen del paso de Jesús Triunfante ‘La Burrita’ luce en la Diputación como homenaje a la Semana Santa alicantina

  La imagen del paso de Jesús Triunfante ‘La Burrita’ luce en la Diputación como homenaje a la Semana Santa alicantina

  Cada Domingo de Ramos, la conocida procesión cuya imagen cumple este año su 75 aniversario, inicia su recorrido desde los ...
  La Diputación de Alicante aprueba por unanimidad en un pleno online el reparto de 3 millones de euros en ayudas urgentes a ayuntamientos por el coronavirus

  La Diputación de Alicante aprueba por unanimidad en un pleno online el reparto de 3 millones de euros en ayudas urgentes a ayuntamientos por el coronavirus

  Los diputados participan desde sus domicilios en una sesión en la que también se ha dado cuenta de todas las ...
  La Diputación de Alicante celebra mañana un pleno online para aprobar ayudas por el coronavirus

  La Diputación de Alicante celebra mañana un pleno online para aprobar ayudas por el coronavirus

  Todos los diputados participarán desde sus domicilios dadas las circunstancias impuestas por la pandemia La Diputación de Alicante celebra mañana ...
  La Diputación de Alicante ultima una primera partida de 3 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos en el gasto social derivado de la crisis del coronavirus

  La Diputación de Alicante ultima una primera partida de 3 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos en el gasto social derivado de la crisis del coronavirus

  Está prevista la celebración durante la próxima semana de un pleno extraordinario y urgente para aprobar estas ayudas La Diputación ...
  No s'ha trobat cap entrada.

  Convocatories i Anuncis

  No s'ha trobat cap entrada.