Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Presidència

Està format pel Gabinet de Presidència, que coordina els serveis de Protocol, Documentació i Gabinet de Comunicació. Estan integrats els departaments de Serveis Jurídics, Secretaria General, Acció Local i Oficina Pressupostària.

On estem

​Palau Provincial
Avda. de la Estación, 6
03005 Alicante
Tfno.: 965 98 89 00
presidente@diputacionalicante.es

 

Diputat responsable:

Eduardo Jorge Dolón Sánchez

Seguir en xarxes socials

La Presidència constitueix un òrgan actiu i unipersonal, amb facultats pròpies i diferenciades de les corresponents a la corporació respecte a la qual assumeix la seva representació. Les seves funcions i competències principals són la presidència dels òrgans executius i consultius de la institució -llevat delegació expressament, el que significa la convocatòria dels mateixos, sent Ple el màxim òrgan de representació i decisions, seguit de la Junta de Govern i comissions informatives.

A través del Gabinet de Presidència es coordinen i gestionen les convocatòries derivades de l’Acció Local i altres. Cal destacar, en aquest sentit, l’assessorament als ajuntaments de la província en programes europeus per aconseguir finançament de la UE. La informació està recollida a la web del Centre de Recursos Europa (CREDI).

També s’encarrega del servei de Documentació de Presidència, que recull periòdicament les dades i xifres oficials més rellevants de la província. Depenen d’aquest gabinet el servei de Protocol i el Gabinet de Comunicació.

La Secretaria General és l’òrgan que té atribuïdes les funcions públiques de fe pública -expedients i actes-i assessorament legal preceptiu de la institució i organismes d’acord amb la llei i reservat a funcionaris d’amb habilitació de caràcter estatal. Entre les seves funcions hi ha la custòdia dels documents públics i certificar tots els actes i resolucions de la Presidència, acords de Ple i Junta de Govern; així com l’assessorament legal a totes les àrees, especialment a la de Serveis d’Assistència a Municipis (SAM).

Els Serveis Jurídics s’encarrega de la defensa jurídica davant els tribunals de la institució i els seus organismes. Elabora informes a petició de la Presidència. Assessora a les diferents àrees i als ajuntaments, especialment als de menor població, sent un pilar del SAM.

L’Oficina Pressupostària és una unitat de suport a la Presidència i que treballa en col·laboració amb la Intervenció en el control dels comptes de la institució. Sobre ella, recau el pes de la redacció del pressupost anual.

 

La Diputación de Alicante aprueba con el único voto en contra del Grupo Socialista reclamar al Gobierno una solución urgente a la financiación autonómica

La Diputación de Alicante aprueba con el único voto en contra del Grupo Socialista reclamar al Gobierno una solución urgente a la financiación autonómica

El grupo Popular y el de Ciudadanos respaldan a Compromís en su petición para que se convoque de forma inmediata ...
La Diputación de Alicante pide a Puig que alce la voz para reclamar la financiación autonómica

La Diputación de Alicante pide a Puig que alce la voz para reclamar la financiación autonómica

El portavoz del equipo de gobierno, Adrián Ballester, acusa al presidente del Consell de “abandonar a los valencianos” y de ...
La Diputación de Alicante celebra su pleno de organización

La Diputación de Alicante celebra su pleno de organización

Durante la sesión extraordinaria se han aprobado las áreas de gobierno, la composición de las comisiones informativas o el régimen ...
Carlos Mazón estructura el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante con dos mujeres como vicepresidentas

Carlos Mazón estructura el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante con dos mujeres como vicepresidentas

Las diputadas Julia Parra y Ana Serna ostentarán las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente El presidente de la Diputación de ...
Loading...
No s'ha trobat cap entrada.

Convocatories i Anuncis

No s'ha trobat cap entrada.