Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Llar Provincial

És un centre soci assistencial que compta amb Centre de Recepció i Acolliment de Menors, Escola Infantil, Residència de Majors, Residència de becaris universitaris, grups allotjats i esportistes. Compta amb instal·lacions esportives i piscina coberta.

On estem

 

Hogar Provincial
Calle del Hogar Provincial, 33
03559 Santa Faz – Alicante
Tfno.: 965 26 95 15
hogarprovincial@diputacionalicante.es

Diputat responsable:

Juan Francisco Pérez Llorca

Seguir en xarxes socials

RESIDÈNCIA DE MAJORS.

Té per finalitat prestar l’atenció especialitzada necessària i assistència integral, en règim d’allotjament i manutenció, a persones majors (tant assistides com vàlides) que no pogueren satisfer les seues necessitats per altres mitjans, que podrà servir d’habitatge permanent i comú.

 CENTRE DE RECEPCIÓ I ACOLLIMENT DE MENORS.

Té per objecte oferir allotjament i manutenció a menors de 0 a 6 anys, derivats per la Conselleria de benestar Social, a causa de la seua situació sociofamiliar especial tot exercint la guarda d’aquests. Funciona en règim d’internat prestant l’assistència integral i educativa requerida pels menors d’aquestes edats.

 ESCOLA INFANTIL.

Té com a finalitat atendre les necessitats educatives dels menors de primer i segon Cicle d’Educació Infantil, amb atenció especialment d’alumnat amb característiques sociofamiliars especials, derivats de centres socials i altres entitats que assisteixen als menors en règim de mitja pensió.

 RESIDÈNCIA DE BECARIS.

 A) Residència d’estudiants universitaris

Té com a finalitat proporcionar l’allotjament, manutenció i altres ajudes de tipus econòmic, a joves de la província d’Alacant que cursen estudis en la Universitat d’Alacant o Miguel Hernández i que acomplesquen els requisits de la Base de la Convocatòria Anual del Centre.

 B) Residència d’esportistes

Té com a finalitat proporcionar l’allotjament, manutenció a esportistes que practiquen un esport olímpic i estiguen federats en aquest esport i pertanyen a un club esportiu de la província d’Alacant, a fi de possibilitar a aquests la pràctica esportiva i la seua promoció.

 SERVEI D’ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ DE GRUPS EN LES INSTAL·LACIONS DE LA LLAR PROVINCIAL.

La utilització per tercers de les instal·lacions de la Llar procedirà per a activitats compreses en l’àmbit de la competència provincial, siguen organitzades sota la responsabilitat exclusiva de l’Excma. Diputació Provincial, o bé en col·laboració amb altres administracions públiques, entitats o associacions.

 Activitats de promoció social, educativa i cultural, que per iniciativa d’altres administracions públiques o d’entitats o associacions sense ànim de lucre, l’Excma. Diputació Provincial estime que ha de prestar-los la seua col·laboració per considerar-la d’interés general.

 UTILITZACIÓ DEL SALÓ D’ACTES I ALTRES INSTAL·LACIONS DE LA LLAR PROVINCIAL.

Té per finalitat que terceres persones facen ús de les instal·lacions pròpies de la Llar Provincial i està obert a les necessitats d’associacions i grups que programen els seus actes amb destinació a la seua organització o al públic en general. ​

 

Carlos Mazón y Julia Parra visitan los centros y organismos de la Diputación de Alicante

Carlos Mazón y Julia Parra visitan los centros y organismos de la Diputación de Alicante

El presidente y la vicepresidenta han intercambiado impresiones con los trabajadores de la institución y han destacado su profesionalidad y ...
No s'ha trobat cap entrada.
No s'ha trobat cap entrada.

Convocatòries i Anuncis

 

No s'ha trobat cap entrada.