Desistiment: Pot exercir els seus drets de consulta o desestimació enviant un correu electrònic al compte presidencia.informatica.da@gmail.com, indicant-nos si desestima o quina és la seva consulta.

Aumentar
Contraste

Pin It on Pinterest